Oud-Indiëgangers

Diederik van Vleuten bij première ‘Merdeka’ over oud-Indiëgangers.

Op het Bonhoeffercollege zijn leerlingen van mavo-3 dit schooljaar bezig met een bijzonder project over Nederlands-Indië. Het is een samenwerkingsproject van de Werkgroep Oud Castricum, het Strandvondstenmuseum, een aantal oud- Indiegangers uit Castricum, het Bonhoeffercollege en gesubsidieerd door de provincie. Hiervoor hebben de leerlingen interviews afgenomen bij tien Castricummers die daar verbleven tijdens de politionele acties eind jaren ’40. Die tijd heeft heel veel invloed gehad op het verdere leven van de oud-Indiëgangers. Dat feit en ook het gegeven dat dertig leerlingen zich daarin verdiept hebben, is de reden dat cabaretier Diederik van Vleuten op 27 april naar Castricum komt om de première bij te wonen van de documentaire ‘Merdeka, standplaats Castricum’. Tevens is hij aanwezig bij de aansluitende opening van de tentoonstelling die aan de film verbonden is: ”Ik moet nu gaan’, Castricummers in Nederlands- Indië tussen 1945 en 1950′

Om zich voor te bereiden op de gesprekken met mensen op leeftijd, hebben de leerlingen les gekregen in het interviewen tijdens de lessen Nederlands. Ook hebben zij geschiedenisles gehad over Nederlands-Indië en de onafhankelijkheidsstrijd waarmee de Nederlandse macht in deze voormalige kolonie eindigde. Het werken met een camera, het monteren van beelden en het plaatsen van de juiste muziek daaronder hebben ze geleerd in de zogenaamde Bonhoeffertijd; een pilot van twee maanden waarin leerlingen iedere week een dagdeel werken aan een project.
De interviews zijn door de leerlingen op film vastgelegd onder leiding van docent en filmmaakster Pauline van Vliet (Caleidoscoopfilm). Zonder uitzondering zijn het bijzondere vraaggesprekken die samen een prachtig historisch document vormen.

Werkgroep Oud-Castricum en Strandvondersmuseum
Naast de documentaire is er op de eerste zondag van mei en juni een bij de Werkgroep Oud-Castricum een tentoonstelling te zien: ”Ik moet nu gaan’, Castricummers in Nederlands- Indië tussen 1945 en 1950′ . In het strandvondersmuseum van Menno Twisk hebben de leerlingen samen met leden van de Werkgroep Oud Castricum deze tentoonstelling kunnen voorbereiden. Van alle geïnterviewde oud-Indiëgangers is een mini-expositie te zien in de houten koffer waarmee ze ooit naar het verre oosten getogen zijn. Voor degenen die die kist niet meer in hun bezit hadden, hebben de leerlingen een replica gemaakt waarin herinneringen tentoongesteld worden van de tijd dat zij daar in het leger dienden. Dat zijn beeldjes van ebbenhout, handgemaakte naaidozen, foto’s, brieven, een krant met daarin de namen van de dienstplichtigen die weer terug naar Nederland kwamen, etc.

Daar werd wat groots verricht
Voor de première van de documentaire en de opening van de
Tentoonstelling is Diederik van Vleuten uitgenodigd. Begin maart speelde hij zijn voorlopig laatste voorstelling ‘Daar werd wat groots verricht’. Dit is een programma over zijn oudoom Jan die in Nederlands-Indië woonde, daar twee wereldoorlogen overleefde en het einde van het koloniale tijdperk meemaakte. In 2014 zal hij de voorstellingen hervatten.
In de tussentijd is hij bezig met andere programma’s en is hij tot grote blijdschap van alle betrokkenen bereid om op 27 april aanwezig te zijn bij de besloten première die plaats zal vinden in het strandvondersmuseum van Menno Twisk aan de Geversweg. Aansluitend is de opening van de tentoonstelling in het gebouw van Werkgroep Oud-Castricum waar iedereen op de eerste zondag van mei en juni kan zien dat door de leerlingen van het Bonhoeffercollege ook iets groots werd verricht!