Educatie

U kunt Caleidoscoopfilm inhuren voor een omgevingsgeschiedenis project. Wij werken met onderzoekend leren en maken een project op maat op basis van uw behoeften. Vaak wordt de geschiedenis tot leven gebracht door kinderen filmpjes te laten maken rondom een plaatselijk verhaal uit het verleden. Of er wordt gezocht naar een andere creatieve en passende vorm om het geschiedenisverhaal tot leven te brengen.

tentoonstelling

 

Educatief project Franciscusschool in IJmuiden

Kinderen uit de middenbouw van de Franciscusschool in IJmuiden
hebben de geschiedenis van de IJmond in beeld gebracht.
Zij hebben zes decors gemaakt die de geschiedenis verbeelden.
Deze decors zijn gebruikt voor de film ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’.

decor_01
decor_02

Een zeer geslaagd educatief project in Heemskerk:

geur1_600
geur2_600
geur3_600

 

 

Educatieve filmprojecten

Caleidoscoopfilm maakt educatieve films voor en met basisschool- en middelbare scholieren. Deze educatieve projecten liggen op het breukvlak van mondelinge geschiedenis, een inhoudelijke film maken en media-educatie.

Educatieve projecten van Caleidoscoopfilm:

‘Ik wist niet wat oorlog was’ Jeugdherinneringen aan de Tweede Wereldoorlog, 2010

Een educatieve film gemaakt met Marriet Haverkamp van Filmblik-media

Leerlingen van twee basisscholen uit Castricum hebben onderzocht hoe het was om jong te zijn in Castricum tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor hebben ze diverse oudere Castricummers geinterviewd als ook een Duitse soldaat die hier gelegerd was. Dit heeft een mooi document opgeleverd van de oorlogsjaren in en om Castricum.
Vrijwilligers College

Strandjutten vroeger en nu

Foto’s

Educatief project dat in 2011 tot stand is gekomen samen met Marriet Haverkamp van Filmblik-media.

Dit educatieve project gaat over hoe het strandjutten vroeger ging, wat de rol van de strandvonder was en is en wat er zoal gevonden is aan de kust van Castricum in de loop van de tijd. Hier is een film over gemaakt. De leerlingen van twee basisscholen uit Castricum en Limmen zijn ook zelf gaan strandjutten. Van het gejutte materiaal werden kunstwerken gemaakt die in bezoekerscentrum De Hoep tentoongesteld zijn. Vele voorwerpen die aan het strand gevonden zijn in het verleden, werden tentoongesteld en van commentaar voorzien door de leerlingen. Ook de film over strandjutten vroeger en nu werd in De Hoep vertoond.

De bijna-dijkdoorbraak in Andijk van 1916

Een educatief project in samenwerking met Meesters in Educatie-Enkhuizen

Leerlingen van drie basisscholen uit Andijk spelen de gebeurtenissen uit 1916 na in speelfilmscenes. Deze scenes worden opgenomen in het Openluchtmuseum in Enkhuizen.

Merdeka! De oorlog na de oorlog, standplaats Castricum

In dit educatieve project gaan VMBO-leerlingen zelf een documentaire maken. Zij onderzoeken hoe het was voor de jongemannen uit Castricum die in 1947 naar Indië moesten vertrekken om daar mee te vechten tijdens de politionele acties.