Bedrijven

Bedrijven en instellingen

Waarom een Caleidoscoopfilm laten maken?

Een film ter bevordering van de interne communicatie

Caleidoscoopfilm werkt momenteel aan een film voor Politie Amstelland in Amsterdam. Centraal in deze film staat de cultuurverandering in de manier van leiding geven binnen het corps. Diverse leidinggevenden en medewerkers worden hiervoor geïnterviewd. Daarnaast komt de leergang ‘Diversiteit in Leiderschap’ die de leidinggevenden gevolgd hebben, in beeld. Deze film wordt gebruikt om de interne communicatie te bevorderen.Wanneer u ontwikkelingen binnen uw bedrijf met beelden zichtbaar wilt maken, zeker als het gaat om interne communicatie aspecten, bent u bij ons aan het goede adres.

U wilt bij een jubileum een film maken over uw bedrijf in historisch perspectief.

Voor het Veurs Lyceum in Leidschendam, hebben wij een film gemaakt over ‘Veerig jaar Veurs’. Hoe hebben leerlingen en docenten de school door de loop van de tijd beleefd? Vele mooie historische beelden gecombineerd met verhalen van betrokkenen geven een uniek sfeerbeeld.

De school versterkt met deze film de ‘community building’ in het heden. Door over het verleden te praten, herinneringen op te halen, verbinden mensen zich in het hier en nu.

Een werknemer gaat met pensioen of heeft een jubileum. U wilt deze werknemer huldigen door een portret van zijn werkzame leven te laten maken.

Mogelijkheden

  • Een film over uw bedrijf of instelling met interviews met (oud-)werknemers, eigenaren en klanten. Daarnaast vormen foto’s en filmmateriaal uit het verleden een inspiratiebron om uw bedrijf in de tijd te plaatsen.
  • U laat een document maken over een werknemer, waarin anderen het over deze collega hebben. Oud beeldmateriaal van de werknemer verlevendigt het geheel.
  • U wilt de werknemer de kans geven zelf zijn of haar verhaal te doen over zijn werkzame leven. Hij of zij krijgt de kans om terug te blikken en dit met familie en vrienden te delen middels een filmdocument.
  • Een filmdocument gemaakt van oude foto’s om op het jubileum zelf te vertonen. Dit document kan als een soort voorfilm dienen voor het echte kado, namelijk het interview zoals bij het vorige punt is beschreven.

Werkwijze

Nadat we met u intensief hebben overlegd over het doel van de film, de aspecten van het bedrijf die u naar voren wilt brengen en informatie over de geschiedenis van het bedrijf, maken wij een conceptplan voor de film.

Als hierover overeenstemming is, beginnen wij met het maken van de film. Hiervoor houden wij diverse interviews met betrokkenen en verzamelen wij zoveel mogelijk bronmateriaal. Met dit materiaal vertellen wij het verhaal van uw bedrijf en plaatsen wij het in een historisch perspectief.