Welkom

Poster Buurtproject Castricum

Klik op de poster voor een grotere weergave.

 


zicht_op_water

Bekijk de foto’s !!

—-

Zicht op water: De geschiedenis van het Noordzeekanaal
De film “Zicht op water” geeft een beeld van datgene wat het graven van het Noordzeekanaal voor de gravers én hun nazaten heeft betekend. De film laat de gevolgen van de waterbarrière zien voor de mensen aan beide zijden van het Noordzeekanaal, maar ook de kansen die het de industrie en handel bood.Het kanaal is gegraven door vreemdelingen uit alle windstreken. Maar ook na het graven van het kanaal vestigden zich steeds weer nieuwe ‘vreemdelingen’ in de IJmond die hun steentje bijdroegen aan de ontwikkelingen van het gebied.
Niemand had in 1876, toen het kanaal geopend werd, kunnen bevroeden dat er in de IJmond zo’n dynamische en veelzijdige samenleving en economie zou ontstaan.In de film staat het veranderende landschap centraal. Heden en verleden wisselen elkaar af. Ook vertellen nazaten van de ‘vreemdelingen’ over hun ervaringen met de veranderingen die de IJmond in de loop van de jaren doormaakte.Deze film is gemaakt door Pauline van Vliet en Marieke Rodenburg.
Pauline van Vliet maakte eerder een docudrama over de vergeten oorlog van 1799, ‘Soldaat onder het zand’ . Zij heeft hiermee deze oorlog doen herleven in Noord Holland.
Marieke Rodenburg maakte eerder de documentaire ‘Alles wat klinkt – Theo Loevendie’ Het is een documentaire over jazzmuzikant en componist Theo Loevendie.
De animatoren van Enter or Escape zijn Esther Maliepaard en Egon de Regt. Dit zijn jonge veel belovende talenten in het animeren.poster_zichtopwater

 

poster_hoogovens

affiche-crowdfunding_580

Stichting KIST presenteert filmproject Ijmond:

Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal

In ‘Graven naar het verleden van het Noordzeekanaal’ brengt Stichting Kist in
Castricum de rijke en fascinerende geschiedenis van het kanaal in beeld. Samen met
de bewoners van de IJmond gaat Kist op zoek naar antwoorden op vragen als: wat is
er allemaal veranderd vanaf de eerste schep in het zand? Hoe beleefden omwoners
deze veranderingen? Welke veranderingen brengen de komende ontwikkelingen?
Het resultaat reikt verder dan de feiten in de geschiedenisboeken. Volgens planning
gaat de film in de zomer van 2016 in première. Dit gaat gepaard met een
publiciteitscampagne in lokale en regionale media.

De film draait in de zomer van 2016 op diverse plekken in de IJmond en op
verschillende online kanalen. Hiermee krijgen zowel bewoners van het IJmondgebied
als regionale bedrijven een uniek document over de sociaaleconomische
regionale geschiedenis en de rol van het Noordzeekanaal daarin. Het IJmond-gebied
omvat Beverwijk (incl. Wijk aan Zee), Castricum, Heemskerk, Uitgeest, Velsen (incl.
IJmuiden) en telt circa 150.000 inwoners.

Het Noordzeekanaal tot leven brengen

De film verbeeldt de geschiedenis en toekomst van het kanaal. Aansluitend
worden verhaal en educatieprojecten ontwikkeld voor ouderen en jongeren.
Bewoners worden bij de film betrokken als acteur of locatiescout. We vragen ze
bij te dragen aan rekwisieten, kostuums en catering. Hiermee wordt de film een
breed gedragen project voor en door bewoners van het Noordzeekanaalgebied.

Publiciteit

Op 17 september 2014 publiceerde het Noord-Hollands Dagblad het artikel: “Zelf
acteren in film over het kanaal” over de presentatie van het project in het Zee- en
Havenmuseum in IJmuiden (Zie bijlage artikel NH Dagblad). Toegezegd is dat er
regelmatig publicatie plaatsvindt over de voortgang van het project. Uiteraard zet
Stichting Kist haar eigen social media en website in om aandacht te vestigen op de
film en sponsoren. De laatsten worden ook in de aftiteling van de film genoemd.

Planning

Financiering Start sponsorwerving eind november 2014.
Start crowdfunding begin 2015.
Onderzoek Start einde 1e kwartaal 2015.
Afronding september 2015.
Filmopnames Start najaar 2015. Voltooiing zomer 2016.
Première Zomer 2016
Publiciteit Gedurende de gehele looptijd in lokale en regionale media.

Financiering

De totale kosten voor het project zijn geraamd op ca. €105.000 (zie bijlage
begroting). De financiering zal deels plaatsvinden via crowdfunding. Op basis van
voorgaande ervaringen met deze financieringsmethode verwachten we voor dit
project een bedrag van ca. €15.000 aan donaties. Voor de overige inkomsten
(€90.000) benaderen we bedrijven, fondsen en instellingen.

Informatie

Stichting Kist stelt financiële steun voor dit project zeer op prijs. Voor vragen en/of
meer informatie kunt u een mail sturen projectleider Pauline van Vliet, Email:
info@stichtingkist.nl of bellen naar 06-166 25 571.

Wat gaan we zien?

De film laat de ingrijpende ontwikkelingen zien rond het gebied bij de monding
van het Noordzeekanaal. Het verhaal start in 1865 toen de eerste schep de
grond in ging en eindigt in de toekomst. We ‘reizen’ van het uitgestrekt
duingebied naar de toegangspoort voor Amsterdam. We zien succesvolle visserij
en zware industrie, ervaren rust en ruimte en rumoer en eenvoud en soberheid,
weldaad en overvloed.

De film draait om zes belangrijke momenten: van de aanleg van het kanaal in
1865 tot de huidige en toekomstige invloed. Deze ‘stepping stones’ vormen de
basis voor het onderzoek en de film: de leidraad van het verhaal geïllustreerd
met persoonlijke verhalen over hoe bewoners de veranderingen hebben ervaren.

noordzeekanaal

1865 NATUUR

In het begin was er niets dan ongeschonden natuur en een klein dorpje: Velsen.
In de verte een stad in verval: Amsterdam. Dan de gewaagde beslissing van
hogerhand: in dit smalle stukje Holland komt een kanaal.

1887 VISSERSHAVEN

De Noordzeekust is onbeschut. Maar bij het nieuwe Noordzeekanaal zijn pieren
gebouwd: de wilde zee mag niet het kanaal stuwen. De pieren bieden vissers
een veilig onderkomen: IJmuiden is geboren.

1918 INDUSTRIE

De monding van het Noordzeekanaal is ideaal voor de staalindustrie: aan zee
mét vervoersmogelijkheden landinwaarts. Het bedrijf groeit uit tot het grootste
bedrijventerrein van Nederland met grootse fabriekshallen.

1940 DUITSE BEZETTING

De Duitsers slopen Oud-IJmuiden en IJmuiden-Noord grotendeels, een kaalslag
die voor altijd het intieme straatleven vernietigt.

1963 VERDRONKEN DORP

Innovaties in de scheepsbouw maken een breder kanaal nodig. Dit gaat ten
koste van de eeuwenoude huizen in Velsen-Zuid.

2019 NIEUWE SLUIZEN EN DE TOEKOMST

De leeftijd van de Noordersluis en de al maar bredere schepen vragen om een
nieuwe, grotere sluis. Die moet in 2019 openen. Wat gaat deze sluis de IJmond
brengen? Welke toekomstige innovaties volgen nog?


Caleidoscoopfilm wordt onderdeel van Stichting KIST.

03

De crew van ‘Soldaat onder het zand’ slaat de handen ineen.

04

Ons volgende filmproject zal over de geschiedenis van het Noordzeekanaal gaan.

01

Want wat een bewogen geschiedenis ligt er onder dit kanaal….

02

 

 

Pauline van Vliet

Coach, levensverhalen vastlegger, filmmaker, vormgever educatieve projecten, community builder

Ik maak een film over de geschiedenis van een dorp. Ik zie dat het de mensen van het dorp verbindt: de geschiedenis komt opnieuw tot leven en ze praten erover met elkaar.

Ik leg een familiegeschiedenis vast. Al tijdens de opnamen worden de familiebanden aangehaald. In een film over een leergang bij de politie maak ik zichtbaar en hoorbaar wat deze leergang voor de deelnemers betekent. Collega’s zien de film en praten erover. Het thema gaat leven en het raakt hen.

In mijn educatieve projecten verbind ik de ervaringen van oudere mensen met die van de schoolgaande jeugd: ouderen vertellen over hun wereld van vroeger en leerlingen gebruiken die informatie voor hun eigen project.

De uitwerking van mijn films en filmprojecten is ‘community building’: mensen raken in verbinding met elkaar.

Contact

U kunt mij bereiken via info@caleidoscoopfilm.nl of bel: 0251-658177 / 06-16625571